PRINT SEND TIL EN VEN
Grundfør Vandværk

 

Grundfør Vandværk er stiftet i 1933 og er et andelsselskab.
 
Vandværket har en kildeplads med 2 boringer ved værket.  Råvandet er af god kvalitet.
Der er ikke fundet indhold af miljøfremmede stoffer i råvandet.
 
Forsyningsområdet består af 1 trykzone. Ledningstabet er meget lille.
 
Forsyningssikkerheden er god. Vandværket har nødforbindelse til Hinnerup Vandværk.
 
Indvindingstilladelse:                         45.000 m3/år
Indvinding 2019:                               24.000 m3/år
Tilsluttede ejendomme 2019:             256 stk.
 
Leverings-kapacitet (2020):              240 m3/døgn
Leverings-behov (2020):                   115 m3/døgn

Aktuelt


Aktuelt om det nye vandværk.
 

Kontakt til bestyrelsen.

Seneste ordinære generalforsamling:
Onsdag 2. juni 2021.